Upravni odbor

UPRAVNI ODBOR PD PREBOLD

e-mail

tel.

 

 

 

PREDSEDNIK

Matic PEČOVNIK

matic.pecovnik@hotmail.com

070550314

PODPREDSEDNIK

Adi VIDMAJER

adi.vidmajer@srecen.si

031682317

PODPREDSEDNICA

Katja DEBELAK

katja.debelak@gmail.com

031397604

TAJNIK

Janez RUKAV

janez.rukav@hrc.si

068140404

BLAGAJNIK

Nina FAJFAR

nina.fajfar@gmail.com

 

NAČELNIK VODNIŠKEGA ODSEKA

Miran ŽOHAR

miranzohar@gamil.com

041593673

NAČELNIK ODSEKA ZA POTI

Janez ZAGOŽEN

janez.zagozen@gmail.com

040348696

NAČELNICA MLADINSKEGA ODSEKA

Katja DEBELAK

katja.debelak@gmail.com

031397604

MENTOR PLANINSKIH SKUPIN

Janja KLANČNIK

janja.klancnik@guest.arnes.si

 051372773

UPOKOJENSKA SEKCIJA

Ivo DEŽNIKAR

 

 

GOSPODAR DRUŠTVA

Jani PILKO

jani.pilko@gmail.com

041783365

ČLAN

Mirko STOJNIČ

mirko.stojnic@gmail.com 

 040742208

NADZORNI ODBOR PD PREBOLD

e-mail

 

PREDSEDNIK

Branko VRAČKO

branko.vracko@gmail.com

 

ČLAN

Dušan VEDENIK

dusan.vedenik@gmail.com

 

ČLAN

Rudi SITER

rudi.siter@gmail.com

 

ČASTNO RAZSODIŠČE

 

 

PREDSEDNIK

Živo PEČOVNIK

 

 

ČLAN

Sergej ROJNIK

 

 

ČLAN

Gregor FONDA