Preboldske planinske poti

PREBOLDSKI DOLINSKI KOT

Preboldski (reški) dolinski kot je med Žvajgo in Reško planino ter Burkeljčevim hribom in Golavo in sega do prelaza Podmejski vrh. To glavno sleme se dvigne s prevala pri Šentlenartu (893 m, cerkev sv. Lenarta, kraj Vrhe), preko katerega je vodila pot iz Medijske in Zagorske doline v Tabor in Prebold v Savinjski dolini na Javor (1131 m), katerega južno sleme tvori Partizanski vrh (Sv. planina 1011 m). Na južnem slemenu je cerkev sv. Marije (985 m).

Preko Štrbenkla (869 m) se nato spusti na širok preval Vrh, ki ga sestavljajo posamezni prevali: Liza (Remenih), ki je križišče pešpoti med Spodnjo Savinjsko dolino in revirskimi naselji; nad Podmejo in Prečnim je najvažnejši prelaz Podmejski vrh (724 m; zanj se najde še ime Pri križu, Pri Jagru, preval Podmeja, Vrh Prečne in preval Vrhe), čez katerega drži cesta iz Prebolda v Trbovlje (zgrajena pred okoli 135 leti). S Podmejskega prevala se dvigajo Svinski vrh in Smreški vrh (763 m) nad Svinami, Krošnja (818 m), Za vrhom (1034 m) s travnatim pobočjem Kriške planine, Homič(1082 m) in Mrzlica (1122 m). V stranskem zahodnem slemenu so v tem delu Žvajga (626 m), Tolsti vrh (751 m), Planinca (689 m), Strtnik (845 m), Reška planina‚ (925 m), Brda (759 m) in Gradišče (762 m).

Ob sotočju Velike in Male Reke se proti zahodu odcepi dolinski kotiček ob Mali Reki. Obkrožajo ga na severu Žvajga (preval pri Počivalniku), Tolsti vrh, Strtnik na zahodu, nasloni se na Reško planino, proti vzhodu sta Gradišče (762 m, hrib) nad Podbregarjem in nižje daljše sleme pod njim, ki se spušča v sotočje. Sredi pa je Potoški hrib (733 m); spušča se na jugovzhod v Dušakov graben, ki se pod Škarjami zliva v Malo Reko. Na vzhodni strani kota sta Burkeljčev hrib (469 m) in Golava z lovskim domom (552 m) in Blaževim bivakom (833 m) na vrhu. Iz tega kota priteče potok Reka. Ta nastane iz Velike Reke, ki ima povirje pod Štrbenklom kot Jelenca (s pritoki Kraljev in Jerkin na levi, Kregarjev, Smreški, Hribarjev , Dolgi graben in Jamnik ter Resnikov graben na desni), izpod Strnika pa priteče Mala Reka z Dušakovim grabnom in se (pred Druškovičevo žago) pred južnim koncem Prebolda združi z Veliko Reko. Dalje teče potok Reka in se zliva v Bolsko pod Sv. Lovrencem, blizu izliva Bolske v Savinjo.

Čez reko Bolsko pridemo v Prebold (281 m). Pod južnim koncem Prebolda je odcep (1,3 km, Druškovičeva žaga) po dolini Male Reke (na el. drogu označen odcep za Gradišče) k Završniku, Lipovšku, mimo Laznika k planinskem domu. Pri Kranjčevem mlinu (5 km, trafo) je odcep asfc za planinski dom (3 km). Do posameznih domačij je še mnogo drugih odcepov, ki se dajo s pridom uporabiti. Na savinjski strani prelaza Podmejski vrh je cesta na vzhod za planinski dom na Mrzlici (4 km), na zasavski strani pri Jagru pa je cesta čez Lizo do Urankarja, desno pa odcep za planinski dom pod Reško planino; naprej levo cesta vodi na zahod po severnem pobočju Štrbenkla pod nedelujočo smučarsko vlečnico Medvednica na Vrhe(sv. Lenart). Nekoč je bil tam dom revirskih in savinjskih borcev, danes pa je gostišče . Naprej se vije cesta levo na Sv. planino , desno pa mimo vikendov do Zajčeve koče.

Naše Poti

 

Naše poti ki se navezujejo na Savinjsko planinsko pot (SSP):

 • – od Grajske vasi mimo Šmiglove zidanice (zgodovinski spomenik) čez preval Čeren, med Škrabarjevim vrhom in Reško planino, do Popelove lipe in kapele na SSP
 • – iz Prebolda mimo Rajtarja do Šmiglove zidanice in naprej kot je opisano zgoraj
 • – iz Prebolda do Lovske koče pod Golavo do razpotja: Hom, Mrzlica, Golava – vrh z Blaževim bivakom na SSP
 • – z Blaževega bivaka po Ovčji poti na pristopno pot za Mrzlico pred opuščeno kmetijo Kočet
 • – iz Prebolda mimo Južna, razvalin kmetije Pušnik do razpotja na Gradišču: Golava, Prebold, Dom pod Reško planino na SSP
 • – iz Prebolda do Huša in razpotja: Mrzlica, Pebold, Golava na SSP
 • – iz Mrzlice čez Kriško planino mimo razvalin kmetije Pečnik do Zgornjega Dolinarja, Kočeta in razpotja: Mrzlica, Hom, Prebold, Golava na SSP
 • – iz Prebolda mimo nekdanje Tekstilne tovarne (sedaj industrijska cona z več podjetji), Počivalnika, Lobnikarja in Mehana do razpotja: Prebold, Golava, Dom pod Reško planino na SSP
 • – iz Prebolda do Strgarjevega kamnoloma na SSP – začetek Zvonetove poti
 • – iz Prebolda mimo Kovača, Anzovca na Žvajgo in Počivalnika do razpotja: Žvajga, Prebold, Dom pod Reško planino in naprej po že opisani poti na SSP
 • – iz Prebolda mimo Kovača, Anzovca na Žvajgo in Počivalnika do razpotja Žvajga, Prebold, Dom pod Reško planino in naprej po že opisani poti na SSP

Blažev Bivak na GOlavi           20130210_134844

 Blažev bivak na Golavi                             u    vbvb  Dom pod Reško planino