Pot 4 vrhov

Pot 4 vrhov

ŽVAJGA – REŠKA PLANINA – GRADIŠČE – GOLAVA

2 2a

žig na Žvajgi                                                               Žvajga

3 4

žig na Reški planini                                          razgled iz Reške planine

4a

Planinski dom pod Reško planino

5

žig na Gradišču

6  7

Razgled iz Gradišča -Golava                                     Razgled iz Gradišča -Mrzlica

8

Blažev bivak na Golavi

9

Razgled iz Golave