Planinski dom pod Reško planino

PLANINSKI DOM POD REŠKO PLANINO VABI:

Dom stoji na prisojnem pobočju Reške planine, v severnem delu Posavskega hribovja nad Savinjsko dolino.

Odprt je ob sobotah, nedeljah in praznikih ter po dogovoru. V dveh gostinskih prostorih je 100 sedežev, točilni pult; pred domom je 100 sedežev, prostor za piknike in igrišče; v eni sobi so 4 postelje, v treh sobah po 5 postelj, v eni sobi 8 postelj in skupno ležišče s 14 ležišči; WC, v pritličju in nadstropju, 2 kopalnici in umivalnici s toplo in mrzlo vodo; gostinska prostora in sobe ogrevajo s centralno kurjavo, tekoča voda, elektrika, telefon.

Oskrbnik: Stanislav Pišek
Telefon +386 (0)3 57 24 723
GSM +386 (0)41 783 391

ODPIRALNI ČAS: OSNP

 

 Zgodovina planinskega doma pod Reško planino (n. v. 664)

Začetek tega objekta sega v 3. november davnega leta 1893, ko je bila odprta ljudska šola, prvi učitelj pa je bil g. Matevž Kavčič. Šola je delovala vse do konca šolskega leta 1971/1972, ko je bila kot podružnična šola OŠ Prebold zaradi nizkega števila otrok in slabega stanja ukinjena. V tem letu je bilo ustanovljeno tudi Planinsko društvo Prebold, in sicer uradno 10. marca 1972. Planinski zanesenjak in ljubitelj planin Adi Vidmajer je okrog sebe zbral četo enako mislečih in začelo se je najprej z izletniškimi pohodi po hribih po Sloveniji, ki so se kaj kmalu spremenili v pohode na udarniške akcije proti domu pod Reško planino. Obnovitev stare šole v Mariji Reki je trajala od leta 1973 do leta 1980, ko je bilo odprtje popolnoma obnovljenega planinskega doma pod Reško planino. Člani društva so med obnovo opravili preko 8000 ur udarniškega dela. Velika adaptacija v Mariji Reki je bila potem izvedena še v letu 2001, ko so bili zgrajeni sobe na podstrešju, kuhinja, sanitarije in vodovod. Leta 2007 se je zopet izvedla velika adaptacija doma pod Reško planino. S skupnimi prizadevanji krajanov Marije Reke, občine Prebold, članov planinskega društva in simpatizerjev planinske dejavnosti smo uspeli prekriti planinski dom in urediti okolico nam v ponos, drugim pa v spodbudo. Ob tej priložnosti naj povem, da je bilo opravljeno 594 udarniških ur in 10 ur traktorskih prevozov, darovanega je bilo 48 m3 lesa, veliko drugega potrebnega materiala, mnogi so prispevali hrano in pijačo, kar nekaj pa jih je prispevalo denarna sredstva. V zadnjih petih letih se je delalo predvsem na opremi stavbe. Zamenjala so se vsa okna in tudi vhodna vrata, ki jih je že kar močno načel zob časa.

V celotnem času delovanja planinskega doma Planinsko društvo Prebold ni pozabilo, da je dom več kot le planinska postojanka, saj pomeni krajanom Marije Reke tudi osrednji prostor druženja. To je razlog, da se je oskrbnik vedno najprej izbiral med domačini.

Poti, ki vodijo na Dom pod Reško planino:

Prebold – Žvajga- Dom pod Reško planino

Prebold – Rovšnik- Dom pod Reško planino

Prebold – Šmiglova Zidanica- Dom pod Reško planino

Marija Reka – Gradišče – Dom pod Reško planino

Mala Reka – Gradišče – Dom pod Reško planino

Dom pod Reško planino Dom pod Reško planino 20130210_134844 reska_kocapd_prebold_koca_reska_01

Plezališče pod Reško planino