Odseki

Vodniški odsek Matic Pečovnik, vodnik, načelnik planinskega odseka matic_pecovnik Kategorija: A, B matic.pecovnik@hotmail.com, 070 550 314 Katja Debelak, vodnica katja_debelak Kategorija: A, B katja.debelak@gmail.com, 031 397 604 Mitja Četina, vodnik mitja_cetina Kategorija: A, B mitja.cetina@gmail.com, 031 801 738 Adi Vidmajer, vodnik adi_vidmajer Kategorija: A adi.vidmajer@srecen.si, 031 682 317 Miran Žohar, vodnik miran_zohar Kategorija: A miranzohar@gmail.com, 041 593 673 Janja Tratnik, vodnica janja_tratnik Kategorija: A janjat4@gmail.com, 040 172 558