Novosti na področju članarine PZS za leto 2015

  1.  POVZETEK NOVOSTI

V letu 2015 se na področju članarine uvajajo naslednje novosti:

  1. Izbrana zavarovalnica za naslednje obdobje je zavarovalnica Adriatic Slovenica d. d..
  2. Z letom 2015 se uvede zavarovanje za reševanje v tujini s 24 urno asistenco ter dodatno zdravstveno asistenco v tujini  za vse vrste članarine. Zavarovalno kritje za posameznega člana začne veljati ob 24:00 tistega dne, ko je o plačilu članarine obveščena zavarovalnica. Za vse člane, ki bodo vneseni v informacijski sistem Naveza se podatki prenesejo avtomatsko.  Storitev 24 urne asistence za organizacijo reševanja v tujini ter zdravstvene asistence za tujino se aktivira ob 24:00 istega dne, ko so bili podatki o članu posredovani zavarovalnici do 11:00, v nasprotnem se asistenca aktivira najkasneje ob 24:00 naslednjega dne.
  3. Za vse, ki bodo vneseni v informacijski sistem Naveza se podatki prenesejo avtomatsko z upoštevanjem prej navedenih rokov za aktiviranje zavarovanj.
  1. Članom se omogoči, da lahko sami preverijo ali imajo že sklenjeno zavarovanje. Sami bodo lahko aktivirali zavarovanje, če jih društvo še ne bo vneslo v informacijski sistem Naveza. Na vsaki znamkici za članarino bo koda za aktivacijo zavarovanja.
  2. Povišajo se zavarovalne vsote za stroške reševanj v tujini.
  3. Člani OPP se bodo lahko zavarovali v skladu z zakonskimi možnostmi.
  4. Vsak član bo dobil skupaj z znamkico še kartonček na katerem bodo kratka navodila za aktivacijo zavarovanja in navodila za aktivacijo 24 urne asistence. Kartonček je potrebno imeti pri sebi pri obisku tujih gora skupaj s člansko izkaznico, saj vsebuje navodila kako sprožiti reševanje z asistenco.
  5. Za leto 2015 se članarine povišajo.
  6. Planinski vestnik ni več vključen v A+ in A članarino.