Članstvo

PREDNOSTI ČLANSTVA

DEVET PREDNOSTI, ki jih prinaša članstvo v planinskih društvih pri Planinski zvezi Slovenije s plačano članarino v letih 2015-2018

PRVA PREDNOST

Člani PD z veljavno planinsko izkaznico imajo do 50 % popust na ceno za prenočevanje v planinskih kočah planinskih društev, članic PZS, razen v sobah z do 6 ležišči ter v dvoposteljnih sobah v planinskih kočah I. kategorije (30 %) ter so oproščeni plačila turistične takse.

DRUGA PREDNOST

Na osnovi posebnega sporazuma o reciprociteti imajo vsi člani PD popust tudi pri prenočevanju v več kot 1250 kočah partnerskih planinskih organizacij v Evropi in Kanadi. Te so:

Avstrija OeAV – Osterreichister Alpenverein
Francija FFCAM – Federation des clubs alpins de montagne
Italija CAI – Club Apino Italiano   
AVS – Alpenverein Sudtirol
Lihtenštajn LAV – Liechtensteiner Alpenverein
Španija   FEDME – Federacion Espanolade Deportes de Montana
Švica CAS – Club Alpin Suisse
VAACS – Vereinigung der akademischen Alpenclubs der Schweiz (Zürich & Bern)
  FAT – Federazione Alpinistica Ticinese
Nemčija     DAV – Deutscher Alpenverein
Kanada AAC – Alpine Club of Canada

Poseben bilateralni sporazum pa velja tudi s HPS – Hrvatski planinarski savez in z ÖTK – ÖsterreichischerrnTouristenklub.

TRETJA PREDNOST

Člani planinske organizacije s plačano članarino kategorije A so nezgodno zavarovani v gorah v primeru trajne invalidnosti za 75.000 €, za primer nezgodne smrti  pa za 25.000 €. Člani kategorij B, B1 in S+Š so zavarovani v gorah v primeru trajne invalidnosti v višini 8.500 €, za primer nezgodne smrti pa 5.500 €. Člani kategorije O+P so zavarovani v gorah v primeru trajne invalidnosti v višini 8.500 €, zakonodaja pa ne dopušča zavarovanje otrok do 15 leta za nezgodno smrt, imajo pa krite pogrebne stroške do višine 1.500 €.

ČETRTA PREDNOST

Člani planinske organizacije s plačano A članarino so zavarovani za odgovornost glede poškodb stvari in oseb v višini 150.000 €, ostale kategorije pa v višini 50.000 €.

PETA PREDNOST

Člani planinske organizacije s plačano članarino za tekoče leto so zavarovani za primer kritja stroškov reševanja v tujini z vključeno 24-urno asistenco pri reševanju v tujini in 24-urno zdravstveno asistenco v tujini. A člani imajo zavarovano kritje stroškov reševanja za ves svet do vrednosti 25.000 € in kritje zdravstvene asistence za cel svet do vrednosti 10.000 €. Ostale kategorije članov imajo v gorah Evrope in Turčije krite stroške reševanja do višine 3000 €, ter kritje zdravstvene asistence do višine 3.000 €.

V okviru zdravstvene asistence za tujino se krijejo tudi stroški vračila poškodovanega v Slovenijo, v okviru zavarovalne vsote za posamezno kategorijo članstva.

Trajanje zavarovanja in jamstva

Zavarovanje je veljavno, če je članarina poravnana vsaj en dan pred nesrečo. Zavarovalno kritje pri A članarini začne veljati šele naslednji dan po tem, ko so bilo s strani matičnega društva na Planinsko zvezo Slovenije sporočeni podatki o članu. Priporočamo, da članarino, ki vključuje strošek zavarovanja, poravnate v času do 31. januarja.

Za člane PZS, ki bodo poravnali članarino do 31. januarja, velja neprekinjeno zavarovalno jamstvo. tudi za zdravstveno asistenco v tujini. Če člani poravnajo članarino po 1. februarju, začne zavarovanje teči ob polnoči naslednjega dne od dneva poravnane članarine.

ŠESTA PREDNOST

Zavarovanje članov PZS izvaja zavarovalnica Adriatic Slovenica d.d.. Poleg osnovnega zavarovanja članom PZS ponujajo ugodno sklenitev celoletne Coris asistence, ki nudi celovito kritje v tujini, ter dodatna zavarovanja z ugodnimi komercialnimi popusti. Podrobnejše informacije o popustih in njihovem koriščenju najdete na spletni strani PZS.

Zgibanka Zavarovanje članov Planinske zveze Slovenije

Preberite tudi: Nove ugodnosti zavarovalnice Adriatic Slovenica za člane PZS

SEDMA PREDNOST

Člani planinske organizacije imajo 20 % popust pri nakupu vseh edicij, zemljevidov in izdelkov, ki jih izdaja Planinska založba PZS. Ta ugodnost je z enakimi popusti na voljo tudi planinskim društvom, če želijo edicije PZS posredovati svojim članom.

Vsi člani PZS so upravičeni do 25 % popusta pri letni naročnini na revijo Planinski vestnik.

OSMA PREDNOST

Z včlanitvijo v PZS preko enega od 287 članov PZS (društva, klubi …) po vsej Sloveniji boste postali član organizacije, ki šteje (v letu 2016) 55.150 članov vseh starosti. Med njimi je preko 17.000 mladih planincev, od predšolskih otrok do starosti 26 let, kar kaže na velik delež mladih in obeta rast in razvoj planinske organizacije tudi v prihodnje. Med nami boste zanesljivo našli enako misleče ljubitelje gorske narave, družbo v aktivnostih, ki so vam všeč – in nove prijatelje.

DEVETA PREDNOST

Člani PZS, ki se ob nakupu izkažejo z veljavno planinsko izkaznico, dobijo posebne popuste v nekaterih prodajalnah športne opreme in obutve po vsej Sloveniji, 20 % popust pri obisku Slovenskega planinskega muzeja v Mojstrani in pri sklenitvi raznih zavarovanj.

© PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE, 2017