40 % Planinskih poti izven visokogorja poškodovanih ali neprehodnih zaradi žledoloma in snegoloma

40 % PLANINSKIH POTI IZVEN VISOKOGORJA POŠKODOVANIH ALI NEPREHODNIH ZARADI ŽLEDOLOMA IN SNEGOLOMA


Spoštovani,
izredne vremenske razmere v Sloveniji so v minulih dneh botrovale žledu in predvsem na območju Julijskih Alp tudi velikim količinam novozapadlega snega, v gozdovih in drugih območjih je bila zaradi žledoloma in snegoloma velika količina podrtega drevja. Začasna preventivna zapora večine planinskih poti (http://www.pzs.si/novice.php?pid=9068),ki smo jo objavili 7. februarja tudi na priporočilo Uprave za zaščito in reševanje RS, da se naj ljudje ne odpravljamo v gozdove na prizadetih območjih, je veljala en teden z namenom, da so lahko planinska društva – skrbniki planinskih poti opravili prve ocene stanja in škode.

Predsednik PZS Bojan Rotovnik o škodi na planinskih poteh: »Po prvih pridobljenih podatkih v Planinski zvezi Slovenije ocenjujemo, da je zaradi posledic žledoloma in snegoloma poškodovanih ali neprehodnih okoli 40 % planinskih poti izven visokogorja, kar pomeni, da je to daleč največja škoda, ki so jo kdaj koli zaradi naravnih nesreč utrpele planinske poti v več kot 120-letni zgodovini planinske organizacije. Prve natančnejše ocene škode po posameznih območjih bodo znane v mesecu dni, zaradi izjemno velikega obsega škode in prostovoljnega delovanja pa bomo končno oceno škode lahko pripravili do poletja. Planinska društva, skrbniki planinskih poti, so na nekaterih območjih, kjer to varnostne razmere dopuščajo, že začela s sanacijo stanja, a bomo v planinski organizaciji potrebovali podporo širše skupnosti, da bomo lahko vzpostavili stanje, kot je bilo pred letošnjo naravno ujmo. Številnim prostovoljcem, ki skrbijo za urejanje planinskih poti, se že sedaj iskreno zahvaljujem za vse opravljeno delo, vse uporabnike planinskih poti pa prosim za razumevanje in povečano previdnost, saj bo odprava posledic naravne ujme trajala vsaj pol leta.«

Planinska zveza Slovenije z današnjim dnem, 14. februarjem 2014, ukinja splošno zaporo večine planinskih poti. Do preklica ostajajo zaprte samo še planinske poti, ki so jih zaprla planinska društva, skrbniki poti.

          Seznam planinskih poti, ki ostajajo zaprtedo nadaljnjega, sledi v pripetem sporočilu in na spletnem mestu PZS. Sezam ni dokončen, saj vsi skrbniki poti zaradi velikega obsega še niso uspeli pripraviti prve ocene stanja.

          Vse spremembe stanja planinskih poti bomo ažurno objavljali na spletnem mestu PZS, http://stanje-poti.pzs.si.

          Uporabnike planinskih poti prosimo, da pred odhodom preverite stanje posamezne planinske poti in da podatke o poškodbah na planinskih poti sporočate na e-naslov: poskodbe.poti@pzs.si.

 

Planinska zveza Slovenije opozarja vse obiskovalce gora, naj dosledno upoštevajo zaporo planinskih poti, ki so jih skrbniki zaprli zaradi objektivne nevarnosti na prizadetih območjih.

Opozarjamo tudi: Pri obisku gora svetujemo veliko previdnost in upoštevanje vseh opozoril glede snežnih razmer in stopnje nevarnosti proženja snežnih plazov. Trenutno je 3. stopnja nevarnosti proženja snežnih plazov; kar pomeni, da je na številnih, dovolj strmih pobočjih snežna odeja le slabo do zmerno stabilna; že pri manjši dodatni obremenitvi na pobočjih, ki so v Poročilu ARSA posebej izpostavljena, je možnost proženja snežnih plazov. V nekaterih razmerah je možno lokalno tudi spontano proženje srednje velikih in posamično tudi velikih snežnih plazov.

SPLOŠEN NASVET: Obiskovalci gora, pred turo (ne samo dan ali dva prej, temveč več dni prej) spremljajte vremensko napoved za gore, kamor se odpravljate, upoštevajte podatke in vsa opozorila o višini snežne odeje, snežnih razmerah v gorah in stopnji nevarnosti proženja snežnih plazov >>> podatki na ARSO. Izberite poti, primerne svojim psihofizičnim sposobnostim, na turi pa se prilagodite najšibkejšemu udeležencu. S seboj imejte primerno planinsko opremo in se jo naučite uporabljati. Pri načrtovanju ture upoštevajte krajši zimski dan. Preverite odprtost planinskih koč (večina koč v visokogorju in sredogorju je pozimi zaprtih) ter ne uporabljajte planinskih poti, ki jih je za uporabo zaprlo planinsko društvo, skrbnik planinske poti. Pozimi v gore nikoli ne zahajajte sami. Odpravite se na pot dovolj zgodaj ter o svojih poteh in načrtih obvestite domače. Srečno in varen korak.